torsdag 20 november 2014

Övertygelse

Kraftfulla uttryck och sken av tveklöshet kan ofta betyda osäkerhet. Vilja att förändra och övertyga kan ofta betyda ovilja att förändras eller osäkerhet kring sakers egentliga tillstånd. Till exempel - vilja att förändra världen kan ju bottna i ovilja att förändra sig själv, det är ganska logiskt när man tänker på saken. 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar