lördag 9 augusti 2014

Sexmongo!

Givetvis på sidan 42. Var annars, liksom? Jag visste det ju utan att ens behöva leta. Nyckelhålet till dammluckorna bakom vilken min sexuella natur har sitt energimagasin, uppdämt från 12-årsåldern och ehuru avtappat mellan åren ändå med ansenlig upparbetad kinesisk energi. Det här blir spännande! I den mån det obeskrivliga som följer denna uppenbarelse beskrivs i konkreta ordalag är det sannolikt inte här.


Ett jävla sexmongo. Så in i helskotta. Och jag älskar det!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar